Interjú Janiné Sándor Kincsővel

Kincső nemcsak a Bárka-Erzsébettábor lelkésze, hanem gyülekezetünk kiváló gyakornoka volt és azóta is töretelenül végzi szolgálatát közösségünkben! Isten áldja szolgálatát a táborokban és gyülekezetünkben is!
Az interjút, amely a Reformátusok Lapja 27. július 2-i számában jelent meg a Portré rovatban, szeretettel ajánljuk mindenkinek! 

 

Egyike azon kevés magyarnak, akik elvégezték a bibliológ kurzust. Ez a közösségi bibliatanulmányozó módszer a midrási írásértelmezés és a bibliodráma eszközeit ötvözi. Janiné Sándor Kincső most fejezi be teológiai tanulmányait, a Hold utcai Református Egyházközségben szolgál, valamint a Bárka- Erzsébet-tábormisszió egyik lelkésze.

Mennyire érzi az isteni gondviselést, hogy az Úr vezeti az életében?

Nap mint nap, abban, hogy a helyemen vagyok. Csodálatos végignézni Isten tervének a kibontakozását olyan ügyekben, jelenségekben is, amelyekre nem gondoltam volna. Teológiai tanulmányai megkezdése előtt egy évig Németországban vettem részt missziós programban. Akkor még nem szerettem a német nyelvet, csak a misszió miatt mentem. Isten napról napra megmutatta gondviselését, amikor egyedül kellett gyerekeknek németül foglalkozást tartanom. Később, amikor a missziós csoporttal autóbalesetet szenvedtünk, az volt az első gondolatom: milyen jó, hogy sokan fognak imádkozni értünk. Isten gondviselését tapasztaltam meg a felépülésemben is és a sok segítségben is, amit kaptam. A németországi misszió folyamán természetesen megkedveltem a nyelvet, és ez hozta magával a későbbiekben a bibliológ módszert és a Hold utcai gyülekezeti szolgálatomat is, ami kétnyelvű (német ajkú) gyülekezet.

Talán nem köztudomású: ön egyike azon kevés magyarnak, akik elvégezték a bibliológ kurzust.

2019-ben ismerkedtem meg a bibliológgal, amikor egy egyetemi ösztöndíjjal Lengyelországba utazhattam német nyelvű bibliológ képzésre. Josefstalból érkezett képzők vezetésével tanulhattam meg ezt a módszert és attitűdöt. Rögtön meg is kedveltem, hiszen kiváló missziói eszköz. Mindenkit közreműködésre késztet, függetlenül attól, hogy az illető öreg vagy fiatal, kereső vagy tapasztalt „róka”. Ez a módszer értelmezésre ösztönzi és közösségbe vonja az embereket, ezekre szerintem szükségük van a mai gyülekezeteknek.

A bibliológ: közösségi bibliatanulmányozó módszer, amely a midrási írásértelmezés és a bibliodráma eszközeit ötvözi. A midrási hagyományból veszi azt a viszonyulást, hogy az Írást tanulmányozva mi, emberek többféle igazságra juthatunk, amelyek mind csak megközelítik a teljes igazságot, amely csupán Istennél van, és mi csak akkor érthetjük meg, amikor már színről színre láttunk. Emellett a bibliodráma eszközeit használva teszi lehetővé, hogy közelebb kerülhessen hozzánk az a történet is, amelyet már olyan sokszor olvastunk, mivel a szereplők helyzetébe lépve egy-egy új szemszögből láthatjuk a jól ismert eseményeket. A bibliológ folyamán a szöveghez ragaszkodva kereshetnek a résztvevők olyan válaszokat, amelyekre a szöveg nem ad explicit megoldást, valamint élhetnek át olyan helyzeteket, amelyek emberi voltunkhoz kapcsolódva a bibliai szereplőknek is témájuk volt.

Hogyan tudja alkalmazni a többi szolgálata során? 

Rengeteg különböző felépítésű csoporttal kipróbáltam már a módszerét. Többek között általános iskolában a hittanórákon, gyülekezetben ifisekkel, gyülekezeti táborokban és bibliaórán is alkalmaztam. A teológushallgatóknak szervezett csendesnapokon és a módszert bemutató órán is kipróbálhatták az érdeklődők. Nagyobb csoportokban is jól tud működni, a Bárka táborban kétszáz gyermekkel vettünk így át egy bibliai történetet, és a táborban szolgáló felnőttek számára tartott Kiköt-Ő csendeshétvégén is tartottam bibliológ foglalkozást.

Az emberek általában kíváncsiak a módszerre. Azonban személyiségfüggű is, hogy aztán hogyan értékelik, hiszen van, aki nehezebben lép be egy szerepbe. Sokakat az tart vissza, hogy ahhoz szoktak, mindig tudni kell a pontos válaszokat, a bibliológban viszont a személyes élmény, érzések a fontosak.

Melyek azok a célok, amelyeket meg szeretne valósítani a szolgálatában?

Jelenleg csak arra van képesítésem, hogy bibliológ foglalkozásokat tartsak. Azonban már több érdeklődővel találkoztam, akik szintén alkalmazni szeretnék ezt a módszert, viszont az, hogy a képzés csak külföldön és más nyelven érhető el, sokakat meggátol ebben. Ezért is szeretném végigjárni a folyamatot, hogy képzővé válhassak, és segíthessek a módszer magyarországi meghonosításában. E módszer egyszerűen alkalmazható, és szerfölött sokat tud adni a résztvevőknek.

(Sándor Panna, Reformátusok Lapja 27. sz.)

További tartalmak

Gyülekezeti alkalmaink 2023/2024-ben

Gyülekezeti alkalmaink 2023/2024-ben

Hétfőn 18:00-tól FIFA Kedden 9:45-től Zenebölcsi, első alkalom: szept. 12. Szerdán kéthetente magyar bibliaóra, 18:00-tól, első alkalom: szept. 13. Szerdán kéthetente Keresztkérdések18:00-tól, első alkalom szept. 13. Szerdán kéthetente Nőka bibliában, 18:00-tól, első...

bővebben
Megosztási lehetőségek
Gombok elrejtése