Gyülekezeti levél 2020.11.12

Kedves Gyülekezeti Tagok és Támogatóink!

Az egyik hírműsor az újabb pandémia miatti szigorításokat így vezette fel: ,,holnaptól új világ kezdődik”. Bár így lenne! Bár eljutnánk minél többen arra, hogy változtatni kell az életünkön. Először ,,belülről”, hogy azután az külső megjelenésben, döntéseiben is más lehessen, mint eddig. Nem (csak) azért, hogy a jövőben elkerüljük a hasonló világ -és élethelyzeteket, hanem elsősorban azért, hogy az életünk egyre inkább azzá legyen, amire mi személyesen és az egész emberi közösség teremtetett. Illúzió abban bízni és reménykedni, hogy a többség a vírus és az azt kísérő események hatására megváltoztatja az életét. De mi tartozhatunk ahhoz a kisebbséghez, akik szembe mennek azzal a gondolkodásmóddal és életformával, mely nem tiszteli a teremtésben húzott határokat és életrendeket. Krisztus követői mindig kisebbségben voltak, akkor is, amikor a kereszténység hivatalosan is meghatározta Európa arcát. De ez a kisebbség a ,,föld sója”, a ,,hegyen épített város”, a gyertya világossága, melyet nem lehet elrejteni valamilyen edény alá, mert akkor nem csak láthatatlan lesz, hanem ki is alszik. Akinek túl merésznek, túl öntudatosnak s talán elitistának tűnik ez az út, annak az ellenpróbát javaslom. Jobb lenne beleolvadni a világ szürkeségébe, s Krisztus tanítványaként nem várni mást az élettől, mint amit azok várnak, akik nem ismerik a Benne megtalált új életet? Ne elégedjünk meg a ,,tucatkereszténységgel”! (vö. D. Bonhoeffer: ,,Allerweltchristen”)

Amikor újra a gyülekezeti élet új, rendkívüli rendjébe kerülünk, ebben ne csak az elkerülhetetlen korlátozást, a redukciót lássuk, hanem keressük meg a találkozás, az együttlét új formáit egymással és Istennel!

1) Újra lehet (eddig is lehetett) jelentkezni a gyülekezet mail címén ( budapest-nemetajku@reformatus.hutelefonos szolgálatra, heti rendszerességgel felhívni azokat, akiket a bezártság különösen is érint. Ők elsősorban az idősebb gyülekezeti tagok.

2) Részt lehet venni a zoom rendszer segítségével az online bibliaórákon kéthetente hétfőn este 18 órától. Ugyanígy várja a fiatalokat a középiskolás és a fiatal felnőtt csoport. Jelentkezés ugyanitt: budapest-nemetajku@reformatus.hu

3) Lehet kezdeményezni új online csoportok alakítását bármilyen érdeklődési körben a gyülekezet keretein belül.

4) A református egyház zsinati vezetése újra a gyülekezeti alkalmak szüneteltetését rendelte el, így kényszerűségből már november 15-én is(!) újra online lesznek az istentiszteletek vasárnap 10 órától (de senkit nem küldünk el, aki maszkban mégis eljön a templomba!). Az igehirdetők vállalják, hogy ha valaki akár a NYILVÁNOS (nem facebook-ozók számára is elérhető) gyülekezeti Facebook-on, akár e-mailben reagál az igehirdetésre vagy bármelyik részére az eseménynek, akkor szívesen válaszolnak. Régebben a vasárnapi kávézással párhuzamosan összejöttünk megbeszélni a vasárnapi prédikációt. Miért ne próbálhatnánk ezt meg most az interneten keresztül? A prédikáció német nyelvű változatát már az istentisztelet előtt feltesszük a gyülekezet honlapjára, s így párhuzamosan lehet majd hallgatni a magyar igehirdetéssel (itt).

5) Az adventi istentiszteleteket gyermekszáj-videókkal fogjuk indítani. Így pótoljuk majd a templomi gyerekbeszélgetést. Ezeket az istentisztelet közvetítésébe beépítjük. Kérjük a szülőket, hogy segítsenek ezek elkészítésében. De szívesen veszünk ,,felnőtt-száj videókat”, egy két mondatos kérdés vagy hozzászólás formájában a vasárnapi textushoz (ld. 6.pont).

6) Szeretnénk, ha a napi bibliaolvasás gyakorlata összekötő kapocs lenne közöttünk. Ha a Református Bibliaolvasó Kalauz rendjét követjük, akkor meg tudjuk osztani egymással azt, ami az adott napon megszólított vagy/és kérdéseket ébresztett bennünk. Erre használhatjuk a gyülekezet ZÁRT facebook csoportját. Javasoljuk, hogy a reformatus.hu ,,Isten szólt” (napi igemagyarázat) rovatában Steinbach József püspök úr gondolatait is olvassuk el, mely a napi ige alatt található ebben a rovatban. Mi (Balog Zoltán, Révész Judit) évek óta hálásan olvassuk ezt is reggelenként, s élvezzük a mondanivaló gazdagságát. Kovács Gergő segédlelkészünkkel abban állapodtunk meg, hogy a vasárnapi prédikációk alapigéje (textus) a heti igeszakaszok közül lesz az egyik. Ha kialakítjuk magunknak és egymással ezt a rendet, akkor a napi ige és az aznapi életünk között megdöbbentő és gazdagító találkozások jöhetnek létre.

7) Ahogy azt az előző hetekben hirdettük, december 31-ig lehet jelentkezni azoknak, akik hivatalosan is a gyülekezetünk tagjai szeretnének lenni, s így az egyházi választói névjegyzékbe bekerülni kívánnak. A tagság 2021. január elsejétől lesz érvényes. Ennek a lépésnek a jelentőségéről szívesen beszélgetnek a lelkipásztorok személyesen (interneten) azokkal, akik ezt szeretnék.

8) A Magyar Református Szeretetszolgálat ismét megrendezi Szeretetdoboz akcióját, melynek keretében tartós élelmiszereket gyűjtenek. A gyűjtés november 30-ig tart, azonban kérjük, hogy akik részt szeretnének venni adományaikkal a nélkülözésben élő családok, idősek és beteg emberek idei karácsonyának szebbé tételéhez, ezen szándékukat mielőbb e-mailben vagy telefonon jelezzék.

9) Nem adtuk fel azt a tervünket, hogy februárban (12-14.) az előző évek szép hagyományát folytatva gyülekezeti hétvégét szervezzünk, melyre szeretettel várunk minden korosztályt és minden családot! A hosszú hétvége célja a közösség erősítése, egymás jobb megismerése, és közösen Isten üzenetének meghallása. A programban ennek megfelelően lesznek áhítatok, interaktív előadások, sok játék, kirándulás. (Ha a járványügyi rendelkezések engedik.)

Tervezett helyszín: SDG Családi Hotel és Konferencia Központ, Balatonszárszó

10) Kérjük azokat, akik idei önkéntes egyházfenntartói járulékukat még nem fizették be, tegyék meg lehetőleg december közepéig. Gyülekezetünk vezetése, a presbitérium az alábbiakban határozta meg ennek lehetséges mértékét:

7/2020 határozat: A presbitérium egyhangúlag elfogadja, hogy a javasolt összeg aktív keresőknek havi 6000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak havi 2000 Ft, a minimum összeg ennek a fele, vagyis aktív keresőknek havi 3000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak havi 1000 Ft.

Számlaszám: CIB Bank Zrt. 11100104-19711784-36000001

11) Az istentiszteleteken ugyan személyesen nem tudunk részt venni, de kérjük a Testvéreket, hogy az ide szánt perselypénzt utalják át a gyülekezetnek.

Gyülekezetünk lelkészét a Dunamelléki Református Egyházkerület presbitériumai püspökké választották. Január közepén lép hivatalba. Nem akarjuk, hogy a Gyülekezet életében ez bármilyen negatív változást hozzon. Jelentsen inkább gazdagodást! Rajtunk (elsősorban a lelkészeken és a presbitériumon) múlik.

Imádkozzunk, hogy minél előbb újra láthassuk egymást!

Budapest, 2020. november 12.

Lakatos Gábor Péter gondnok
Balog Zoltán lelkipásztor
Kovács Gergő segédlelkész

További tartalmak

Gyülekezeti levél 2021.05.10

Kedves Gyülekezeti Tagjaink és Barátaink!     Nehéz időkön van túl, s talán nincs is túl az életünk, s ezen belül gyülekezetünk. Mégis az első szó a hálaadásé. Hiszen nem fogytunk el. Hiszen megmaradtunk, nem veszítettük el egymást és gyarapodtunk: Isten...

bővebben

Gyülekezeti levél 2021.03.07

Kedves Gyülekezeti Tagok és Támogatóink!   A vírushelyzet, a korlátozások akár kényszerű böjtöt is jelenthetnek az életünkben. De a lemondásból csak akkor lesz igazi böjt, vagyis Istenhez és az Ő üzenetéhez közelebb vivő út és időszak, ha nem arra figyelünk,...

bővebben

Gyülekezeti levél 2020.12.11

Kedves Gyülekezeti Tagjaink és Barátaink!   2020 adventjében ugyanúgy Jézus születésének ünnepére készülünk, mint az elmúlt években. A lényeg nem változott. Képesek vagyunk-e, akarjuk-e az életünket abba a fénybe helyezni, s abban látni, melyet a világ...

bővebben
Megosztási lehetőségek
Gombok elrejtése